Sala własna.

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców wyposażony jest w  plansze ze wzorami znaków drogowych, plansze ,,pierwsza pomoc" , tablice magnetyczne ze wzorami skrzyżowań i modelami samochodów, programy komputerowe i filmy DVD do prowadzenia wykładów. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są przy pomocy najnowszego produktu firmy Winfor ,,Vademecum Wykładowcy Professional". Lata doświadczeń wspartych opiniami praktyków zaowocowały stworzeniem nowoczesnej, multimedialnej aplikacji edukacyjnej skutecznie wspomagającej proces nabywania wiedzy, zarówno podczas zajęć organizowanych w ośrodku szkolenia kierowców, jak też w drodze indywidualnego kształcenia kursanta z wykorzystaniem pozostałych elementów systemu, internetu, testów. Zastosowane w nim bogactwo środków przekazu, ich profesjonalizm w połączeniu z przystępnością gwarantują maksymalny efekt procesu nauczania. Zakładka  ,,Encyklopedia" znajdująca się na naszej stronie, oparta jest o ,,Vademecum Wykładowcy Professional". Pozwala to na powtórzenie w zaciszu domowym, omówionego na zajęciach materiału.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty,